Bestjoer Vrienden van de Wâldhúskes
Marten Wijnstra – Foarsitter 
Onne van Dijk – Ponghâlder 
Jolanda van Dekken – Secretaris 

Wurkgroep Iepenloftspul Houtigehage
Ines Pultrum
Rinze Dijkstra
Marten Wijnstra
Onne van Dijk
Monica van Dijk
Wimpy de Vries
Jan van der Heide
Marten Busman
Peter Louwes

Wurkgroep PR Iepenloftspul Houtigehage
Marten Wijnstra
Monica van Dijk
Sytze Mosselaar (webside)
Berend Drenth (fotografie)